> Organigrama
  > Relatii cu publicul
  > Legislatie
  > Problematici
        > pensii
        > contributii
  > Utile
  > Formulare
  > Programe-software
  > Asigurati
  > Alte link-uri
  > Declaratii de avere
 
Email: cjp_vl@unet.ro
 
Data actualizare: 05.08.2004
 
Tel verde: 0800826727
(apel gratuit)
     Despre Casa Judeteana de Pensii Valcea

   Portal CNPP

Portalul Casei Naționale de Pensii Publice
"Investiții pentru viitorul dumneavoastră"


Servicii publice online destinate cetățenilor, contribuabili și beneficiari ai sistemului public de pensii și din sistemul accidentelor de muncă și bolilor profesionale

Programul Operațional Sectorial "Creșterea Competitivității Economice"
Proiect cofinanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

   Situatia repartizarii biletelor de tratament pentru perioada 01/12/2015-16/12/201
Data publicarii 11.11.2015

Mai multe detalii in sectiunea Noutati

   NOILE CONTURI IBAN 2014

Buget Cont IBAN VECHI Cont IBAN NOU Explicatii
BASS RO72 TREZ 6712 5680 385X XXXX RO93 TREZ 25A6 8500 3850 103X Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (DEBITE ANI PRECEDENTI)
BASS RO62 TREZ 6712 5680 357X XXXX RO56 TREZ 25A6 8030 0570 100X Pensii si ajutoare batranete (DEBITE AN CURENT)
BASS RO62 TREZ 6712 5680 357X XXXX RO39 TREZ 25A6 8090 0570 201X Ajutoare pentru urmasi
BASS RO28 TREZ 6712 5680 320X XXXX RO83 TREZ 25A6 8500 2203 006X Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor
BS RO09 TREZ 6712 3680 185X XXXX RO77 TREZ 23A6 8505 0850 103X Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (DEBITE ANI PRECEDENTI)
BS RO62 TREZ 6712 3680 120X XXXX RO45 TREZ 23A6 8500 0203 006X Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor
BS RO96 TREZ 6712 3680 157X XXXX RO09 TREZ 23A6 8030 0570 100X Pensii si ajutoare batranete (DEBITE AN CURENT)
AMBP RO86 TREZ 6712 5690 357X XXXX RO64 TREZ 25A6 9030 0570 100X Pensii si ajutoare batranete (DEBITE AN CURENT)
AMBP RO86 TREZ 6712 5690 357X XXXX RO47 TREZ 25A6 9090 0570 201X Ajutoare pentru urmasi
AMBP RO86 TREZ 6712 5690 357X XXXX RO48 TREZ 25A6 9050 1570 201X Asistenta sociala in caz de boli (I.T.M)
AMBP RO86 TREZ 6712 5690 357X XXXX RO92 TREZ 25A6 9050 2570 201X Asistenta sociala in caz de invaliditate (Compensatii pt atingerea integritatii)
AMBP RO86 TREZ 6712 5690 357X XXXX RO11 TREZ 25A6 9050 2570 202X Asistenta sociala in caz de invaliditate (Prestatii si servicii pt reabilitare medicala)
AMBP RO96 TREZ 6712 5690 385X XXXX RO04 TREZ 25A6 9500 3850 103X Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (DEBITE ANI PRECEDENTI)
AMBP RO52 TREZ 6712 6690 320X XXXX RO91 TREZ 25A6 9500 2203 006X Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor

   Prevederi 2015

Pentru anul 2015, conform cu:
- Legea nr. 187/2015 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 961 din 30 decembrie 2014;
- Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare
- Legea nr. 186/2015 a bugetului de stat pe anul 2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 960 din 30 decembrie 2014,
1. Începând cu data de 1 ianuarie 2015 valoarea punctului de pensie este de: 830,2 lei
2. În anul 2015 indicele de corecție prevăzut la art. 170 din Legea nr. 263/2010, cu modificările și completările ulterioare, este de: 1,07
3. În aplicarea prevederilor art. 2964 alin.(3) din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare, câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2015, potrivit art. 16 din Legea nr. 187/2014, este de: 2.415 lei
4. În conformitate cu prevederile art. 29618 alin.(3) din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 20 alin. (1) din Legea nr. 187/2014, pentru anul 2015 cotele de contribuție de asigurări sociale se stabilesc după cum urmează:

- pentru condiții normale de muncă: 26,3 %

- pentru condiții deosebite de muncă: 31,3%

- pentru condiții speciale de muncă și pentru alte condiții de muncă: 36,6%
4.1. Cota contribuției individuale de asigurări sociale, datorată potrivit art. 31 alin. (2) din Legea nr. 263/2010, cu modificările și completările ulterioare, indiferent de condițiile de muncă este de: 10,5%
4.1.1. Conform art. 20 alin.(2) din Legea nr. 187/2014, coroborat cu art. 43 alin. (3) din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în cota de contribuție individuală de asigurări sociale este inclusă și cota aferentă fondurilor de pensii administrate privat de: 5%
4.2. Diferența dintre cotele de contribuție de asigurări sociale aprobate prin lege, funcție de condițiile de muncă, și cota de contribuție individuală de asigurări sociale se suportă de angajator.
5. Potrivit prevederilor art. 33 și 34 din Legea nr. 263/2010, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale art. 2964 alin.(2) și ale art. 2965 alin.(i) din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare, la stabilirea plafonului maxim al bazei de calcul a contribuției de asigurări sociale se are în vedere valoarea corespunzătoare a de cinci ori câștigul salarial mediu brut, respectiv: 12.075 lei
6. În conformitate cu prevederile art. 36 din Legea nr. 263/2010, cu modificările și completările ulterioare, nivelul minim al venitului lunar asigurat înscris în contractul de asigurare socială este de: 845 lei

iar nivelul maxim de: 12.075 lei
7. Conform prevederilor art. 17 din Legea nr. 187/2014, cuantumul ajutorului de deces prevăzut de Legea nr. 263/2010, cu modificările și completările ulterioare, se stabilește astfel:

a) în cazul decesului asiguratului sau pensionarului: 2.415 lei

b) în cazul decesului unui membru de familie al asiguratului sau pensionarului: 1.208 lei
8. Începând cu data de 1 ianuarie 2015, cuantumul indemnizației pentru însoțitor, în cazul pensionarilor de invaliditate încadrați în gradul I de invaliditate, drept ce se acordă potrivit prevederilor art. 77 alin.(1) din Legea nr. 263/2010, cu modificările și completările ulterioare, este în cuantum egal cu 80% din valoarea unui punct de pensie, stabilită în condițiile legii, respectiv: 665 lei
9. Conform prevederilor art. 13 din Legea nr. 187/2014, drepturile de pensii obținute în baza unor hotărâri judecătorești definitive, urmare contestării recalculării și revizuirii efectuate pentru categoriile de pensii prevăzute la art. 1 lit. c) - g) și h), cu excepția drepturilor de pensii ale consilierilor de conturi, din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor și de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 59/2011 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor prevăzute la art. 1 lit. c) - h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, aprobată prin Legea nr. 109/2012, se suportă din bugetul asigurărilor sociale de stat.
10. Potrivit prevederilor ari 22 alin. (1) din Legea nr. 187/2014, în anul 2015 pentru plata drepturilor la domiciliul beneficiarilor, cheltuielile pentru transmiterea și achitarea drepturilor finanțate din bugetul asigurărilor sociale de stat se stabilesc prin aplicarea coeficientului de 1% asupra sumelor plătite și se suportă din bugetul din care se finanțează dreptul respectiv.
10.1 Conform dispozițiilor art. 22 alin. (2) din Legea nr. 187/2014, în anul 2015 tariful pentru un talon de plată la domiciliul beneficiarilor, în situația în care aceștia au optat pentru plata în cont curent sau în cont de card se suportă din bugetul din care se finanțează dreptul respectiv este și este în valoare de:
2,15 lei
11. Începând cu data de 1 ianuarie 2015, indicele de corecție utilizat la determinarea punctajului realizat în sistemul public de pensii de către participanții la fondurile de pensii administrate privat, pentru lunile în care aceștia contribuie la aceste fonduri, stabilit conform dispozițiilor art. 151 din Legea nr. 411/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, este următorul:
(26,3 puncte procentuale - 5 puncte procentuale) / 26,3 puncte procentuale)
0,80989Potrivit prevederilor art. 45 din Legea nr. 186/2014, în anul 2015, nivelul indemnizației sociale pentru pensionari, prevăzută de OUG nr. 6/2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate, aprobată prin Legea nr. 196/2009, este de:
400 lei

   BILETE DE TRATAMENT PENTRU ANUL 2015
Data publicarii 10 02.2015

ANUNT IMPORTANT

BILETE DE TRATAMENT PENTRU ANUL 2015

- In anul 2015 durata sejurului unui bilet de tratament este de 16 zile, iar a tratamentului balnear este de 12 zile.

- Ordinea de depunere a cererilor nu va mai avea nici o relevanta în procesul de repartizare a biletelor de tratament. Astfel, numarul de înregistrare si data la care este depusa cererea nu mai au nici un fel de importanta în stabilirea persoanelor care vor beneficia de bilet de tratament în anul 2014.

- Repartizarea biletelor de tratament se va face printr-o aplicatie informatica, pe 4 categorii:

 • pensionari,
 • asigurati,
 • persoane beneficiare de drepturi în baza unor legi speciale,
 • beneficiari de drepturi acordate persoanelor cu handicap în baza Legii nr.448/2006
- În cadrul acestora, departajarea se va face dupa un set de criterii:
 • daca a beneficiat de bilete de tratament în ultimii 2 ani;
 • categoria de beneficiar;
 • cuantumul sumelor de care beneficiaza.

- Cererile se completeaza numai pe formularul aprobat ca anexa si se pot transmite prin:

 • posta (Calea lui Traian, nr. 157-159, Rm. Valcea, Valcea, 240227),
 • fax (0250 735 865),
 • e-mail (cjp_vl@unet.ro),
 • sau se pot depune la Casa Judeteana de Pensii.

- Cererile se depun cu cel putin 40 de zile anterioare primei luni din perioada pentru care se solicita bilet.

- Noile formulare pe care se vor completa cererile de bilete de tratament vor fi disponibile la sediul Casei Judetene de Pensii Vâlcea precum si pe pagina web a institutiei - sectiunea formulare.

- Având în vedere ca nu mai conteza numarul de înregistrare, rugam persoanele interesate ca, pentru evitatea aglomeratiei, în momentul când va începe primirea cererilor sa foloseasca modalitatea de transmitere prin posta. De asemenea, persoanele care doresc sa mearga în statiune în trimestrele III si IV sunt rugate sa depuna cererile ulterior ( martie, aprilie si în continuare) deoarece astfel, vor evita si aglomeratia si ne vor da si noua posibilitatea de a procesa corect cererile pentru primele perioade în care vor fi distribuite bilete de tratament).

- Contributia care se achita este, pentru pensionari, de: 50 % din drepturile brute de pensie;

- Biletele de tratament se acorda individual. În cursul unui an calendaristic, unei persoane i se poate elibera un singur bilet de tratament balnear. Refuzul nejustificat al unui bilet de tratament balnear repartizat potrivit noilor criterii conduce la pierderea dreptului la un alt bilet de tratament balnear în cursul anului calendaristic respectiv.

CONDUCEREA CJP VALCEA

   ADRESA CASEI JUDETENE DE PENSII VALCEA

Calea lui Traian, nr. 157-159, Rm. Valcea, Valcea, 240227

   Anunturi colective privind privind emiterea de somatii pentru debitori
Data actualizarii 11.04.2014

SOMATII DE PLATA
Anunt colectiv nr. 6643/29.01.2015
Anunt colectiv nr. 1083/08.01.2015
Anunt colectiv nr. 22484/11.04.2014
Anunt colectiv nr. 11946/27.02.2014
Anunt colectiv nr. 53748/03.10.2013
Anunt colectiv nr. 39397/16.07.2013
Anunt colectiv nr. 33952/18.06.2013
Anunt colectiv nr. 18998/09.04.2013
Anunt colectiv nr. 7531/13.02.2012
Anunt colectiv nr. 41797/11.07.2011
Anunt colectiv nr. 2723/14.01.2011
Anunt colectiv nr. 80455/06.12.2010
Anunt colectiv nr. 70278/29.10.2010
Anunt colectiv nr. 58760/08.09.2010
Anunt colectiv nr. 19924/18.03.2010

   Accesul la informatii
Legea nr.544/2001

Instituțiile publice au obligația să comunice din oficiu următoarele informații de interes public:

a) actele normative care reglementează organizarea și funcționarea autorității sau instituției publice:
Casa Județeană de Pensii Vâlcea este organizată și funcționează ca serviciu public deconcentrat, în subordinea Casei Naționale de Pensii, fiind investită cu personalitate juridică potrivit prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului  nr.  118/2012  privind  Statutul  Casei  Naționale  de  Pensii  Publice și ale Ordinului nr. 456/11.11.2013 privind aprobarea modificării organigramei Casei Județene de Pensii Vâlcea.

  - Legea nr. 263 din 16 decembrie 2010 - privind sistemul unitar de pensii publice;
  - Statutul;
b)
- structura organizatorică - organigrama;
- atribuțiile departamentelor;
- programul de funcționare;


Luni - Joi: 08:00 - 16:30
Vineri: 08:00 - 14:00

- programul de audiențe;


Director executiv Miercuri 08:30-12:30
Relatii cu publicul - Stabiliri pensii Marti, Joi 08:30-14:00
Relatii cu publicul - Plati pensii Luni, Vineri 08:30-14:00

c)

- numele și prenumele persoanelor din conducerea instituției publice: Director executiv - Gabriel-Dan ANDREESCU
- numele și prenumele funcționarului responsabil cu difuzarea informațiilor publice: Georgiana-Melania CIUCULESCU

d) coordonatele de contact ale autorității sau instituției publice:
- denumirea: Casa Judeteana de Pensii Valcea
- sediul : Calea lui Traian, nr. 157-159, Rm. Valcea, Valcea, cod postal:240227
- numerele de telefon: 0250 730 259, 0250 732 450, 0350 401 608

- numarul de fax: 0250 735 865
- adresa de e-mail: --
- adresa paginii de Internet: www.cjpvl.unet.ro

e) sursele financiare:
- Bugetului Asigurarilor Sociale de Stat;
- Bugetului de Stat;
- Fondul de Asigurare pentru Accidente de Munca si Boli Profesionale;

f) bugetul si bilantul contabil;

g) programe si strategiile proprii;

h) Lista cuprinzand documentele de interes public
- Acte normative din domeniul de activitate;
- Comunicate / informatii de presa;
- Formulare diverse;
- Rapoarte anuale;
- Date statistice;
- Anunturi pentru organizarea concursurilor pentru angajare;
- Informatii de interes public comunicate din oficiu;
- Declaratii de avere si interese;
- Materiale informative (ghiduri, pliante, brosuri, etc);


i) Lista cuprinzand documentele produse sau gestionate:
- declaratii nominale
- declaratii de asigurari sociale
- contracte de asigurare
- dosare si decizii de pensie si acte aferente
- dosare medicale si acte aferente
- dosare pentru acordarea drepturilor prevazute de legi speciale
- dosare cu accidente de munca si boli profesionale
si acte aferente
- documente pentru acordarea biletelor de tratament
- documente pentru recuperarea drepturilor incasate necuvenit
- documente privind activitatea juridica
- documente contabile
- diverse alte documente cu raportari si corespondenta


j) Alte informatii publice:
- depunere petitie on-line
- cerere tip pentru solicitarea de informatii conform Legii 544/2011 privind liberul acces la informațiile de interes public.
- raportul de activitate
- cheltuielile efectuate in cadrul CJP Valcea
- declaratii de avere si interese

k)  modalitatile de contestare a deciziei autoritatii sau a institutiei publice in situatia in care persoana se considera vatamata in privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate:
- Depunre reclamatie la conducatorul institutiei publice termen de 30 de zile de la luarea la cunostinta de catre persoana lezata (Formular).
- Plangere la sectia de contencios administrativ a tribunalului in a carei raza teritoriala domiciliaza sau in a carei raza teritoriala se afla sediul autoritatii ori al institutiei publice.

   Precizari privind acordarea unui ajutor sotului supravietuitor
Precizari

Noutati legislative:
Precizari privind acordarea unui ajutor sotului supravietuitor

Formulare necesare:
Cererea de acordare a ajutorului lunar cf. lg 578/2004

Declaratie - Anexa la cererea de acordare a ajutorului lunar cf. lg 578/2004

   Stabilirea si recalcularea pensiei anticipate si anticipate partial
Data publicarii 06.12.2010

IMPORTANT !!!

S-a publicat hotararea in ceea ce priveste stabilirea si recalcularea pensiei anticipate si anticipate partial.
Descarca document


   Contul in care se plateste contributia de asigurari sociale cf OUG 58/2010

Contul in care se plateste “Contribuția de asigurări sociale de la persoane care realizează venituri de natură profesională cu caracter ocazional” deschis pentru Casa Judeteana de Pensii Valcea este:
RO45 TREZ 6712 2210 309X XXXX    Cod fiscal: 13587269
Forumularul de declaratie il gasiti aici

   Informatii privind cheltuielile efectuate in cadrul CJP Valcea
Data publicarii 30.09.2015

S-a publicat lista cu cheltuielile materiale si salarii din cadrul CJP Valcea.

   Pensia sociala minima garantata
Data publicarii 01.03.2009

Noutati legislative:
ORDONANTA DE URGENTA nr. 6 din 18 februarie 2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate
Mai multe precizari in sectiunea legislatie

   Situatia veniturilor nete aferente lunii aprilie 2010
Data publicarii 31.05.2010

Mai multe detalii in sectiunea Noutati

   PROBLEMATICI

Prin aceasta categorie se incearca punerea la dispozitia celor interesati a informatiilor necesare in relatia cu Casa de pensii.

   LEGISLATIE

Aceasta categorie contine cele mai importante acte normative ce ce stau la baza sistemului public de pensii, structurate pe tipul actului normativ (Lege,Ordin,Ordonanta de urgenta, etc)
Contine LEGEA nr. 19 din 17 martie 2000 (*actualizata pana la data de 01 ianuarie 2008*) privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale

   FORMULARE
Contine actele si formulare utilizate de asigurati si pensionari in relatiile cu Casele de Pensii

  Aici puteti gasi modele formularelor pentru:
 • Declaratiile A11 si A12
 • Incheierea unui Contract de asigurare
 • Incheierea unei Declaratii de asigurare
 • Solicitarea acordarii drepturilor de pensie
 • Solicitarea acordarii prestatiilor de asigurari sociale (indemnizatie de maternitate, indemnizatie pentru cresterea copilului pana la 2 ani, etc.)
 • Modificarea datelor din Contractul sau Declaratia de Asigurare deja incheiata

Valoarea punctului de pensie
 Valoarea punctului de pensie la ianuarie 2015... (detalii)

Ajutorul de deces
 Pentru anul 2015 cuantumul ajutorului de deces este 2.415 lei in cazul decesului pensionarului... (detalii)

Cotele de contributii de asigurari sociale in anul 2015
 Cotele de contributii de asigurari sociale in anul 2015... (detalii)