> Organigrama
  > Relatii cu publicul
  > Legislatie
  > Problematici
        > pensii
        > contributii
  > Utile
  > Formulare
  > Programe-software
  > Asigurati
  > Alte link-uri
  > Declaratii de avere
 
Email: cjp_vl@unet.ro
 
Data actualizare: 05.08.2004
 
Tel verde: 0800826727
(apel gratuit)
     Despre Casa Judeteana de Pensii Valcea

   Portal CNPP

Portalul Casei Naționale de Pensii Publice
"Investiții pentru viitorul dumneavoastră"


Servicii publice online destinate cetățenilor, contribuabili și beneficiari ai sistemului public de pensii și din sistemul accidentelor de muncă și bolilor profesionale

Programul Operațional Sectorial "Creșterea Competitivității Economice"
Proiect cofinanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

   Situatia repartizarii Situatia repartizarii biletelor de tratament pentru perioada 28/10/2016-12/11/
Data publicarii 20.10.2016

Mai multe detalii in sectiunea Noutati

   Program
Data: 31.03.2016

Programul de funcționare
Luni - Joi  
0800-1630
Vineri  
0800-1400
Audiente Director Executiv și Director Executiv Adjunct
Miercuri  
0800-1300
Relații cu publicul - Stabiliri Pensii
Marți și Joi  
0830-1400
Relații cu publicul - Plați Pensii
Luni și Vineri  
0830-1400
Ajutoare de deces
Nu se achita in ultima zi lucratoare din luna!
Luni și Vineri  
0800-1300
Registratura, Adeverințe stagii de cotizare

Luni - Joi
0800-1400
Vineri
0800-1300
Contracte de asigurare, formulare E101
Luni - Joi  
0830-1400
Casierii
Nu se încasează în ultima zi lucrătoare din lună!
Luni - Joi  
0830-1500
Vineri  
0830-1300

   Prevederi 2016

Pentru anul 2016, conform cu:
- Legea nr. 340/2015 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 942 din 19 decembrie 2015;
- Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare;
- 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 688 clin 10 septembrie 2015;
- Legea nr. 339/2015 a bugetului de stat pe anul 2016, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 941 din 19 decembrie 2015;
- Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 547 din 23 iulie 2015;
1. Începând cu data de 1 ianuarie 2016 valoarea punctului de pensie este de: 871,7 lei
2. În anul 2016 indicele de corecție prevăzut la art. 170 din Legea nr. 263/2010, cu modificările și completările ulterioare, este de: 1,09
3. În aplicarea prevederilor art. 139 alin.(3) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2016, potrivit art. 15 din Legea nr. 340/2015, este de: 2.681 lei
4. În conformitate cu prevederile art. 138 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, pentru anul 2016 cotele de contribuție de asigurări sociale se stabilesc după cum urmează:


- pentru condiții normale de muncă: 26,3 %

- pentru condiții deosebite de muncă: 31,3%

- pentru condiții speciale de muncă și pentru alte condiții de muncă: 36,6%
4.1. Cota contribuției individuale de asigurări sociale, datorată potrivit art. 31 alin. (2) din Legea nr. 263/2010, cu modificările și completările ulterioare, indiferent de condițiile de muncă este de: 10,5%
4.1.1. Conform art. 19 din Legea nr. 340/2015, coroborat cu art. 43 alin. (3) din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în cota de contribuție individuală de asigurări sociale este inclusă și cota aferentă fondurilor de pensii administrate privat de: 5,1%
4.2. Diferența dintre cotele de contribuție de asigurări sociale aprobate prin lege, funcție de condițiile de muncă, și cota de contribuție individuală de asigurări sociale se suportă de angajator.

5. Potrivit prevederilor art. 33 și 34 din Legea nr. 263/2010, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale art. 139 alin.(2) si ale art. 140 din Legea nr,- 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, la stabilirea plafonului maxim al bazei de calcul a contribuției de asigurări sociale se are în vedere valoarea corespunzătoare a de cinci ori câștigul salarial mediu brut, respectiv: 13.405 lei
6. În conformitate cu prevederile art. 36 din Legea nr. 263/2010, cu modificările și completările ulterioare, nivelul minim al venitului lunar asigurat înscris în contractul de asigurare socială este de: 938 lei

iar nivelul maxim de: 13.405 lei
7. Conform prevederilor art. 16 din Legea nr. 340/2015, cuantumul ajutorului de deces prevăzut de Legea nr. 263/2010, cu modificările și completările ulterioare, se stabilește astfel:


a) în cazul decesului asiguratului sau pensionarului: 2.681 lei

b) în cazul decesului unui membru de familie al asiguratului sau pensionarului: 1.341 lei
8. Începând cu data de 1 ianuarie 2016, cuantumul indemnizației pentru însoțitor, în cazul pensionarilor de invaliditate încadrați în gradul I de invaliditate, drept ce se acordă potrivit prevederilor art. 77 alin.(1) din Legea nr. 263/2010, cu modificările și completările ulterioare, este în cuantum egal cu 80% din valoarea unui punct de pensie, stabilită în condițiile legii, respectiv: 698 lei
9.

Potrivit prevederilor art. 21 alin. (1) din Legea nr. 340/2015, în anul 2016 pentru plata drepturilor la domiciliul beneficiarilor, cheltuielile pentru transmiterea și achitarea drepturilor financate din bugetul asigurărilor sociale de stat se stabilesc prin aplicarea coeficientului de 1% asupra sumelor plătite și se suportă din bugetul din care se financează dreptul respectiv.


9.1. Conform dispoziciilor art. 21 alin. (2) din Legea nr. 340/2015, în anul 2016 tariful pentru un talon de plată la domiciliul beneficiarilor, în situacia în care aceștia au optat pentru plata în cont curent sau în cont de card, se suportă din bugetul din care se finanțează dreptul respectiv și este de:
2,15 lei
10. Începând cu data de 1 ianuarie 2016, indicele de corecție utilizat la determinarea punctajului realizat în sistemul public de pensii de către participanții la fondurile de pensii administrate privat, pentru lunile în care aceștia contribuie la aceste fonduri, stabilit conform dispozițiilor art. 151 din Legea nr. 411/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, este următorul:
(26,3 puncte procentuale - 5,1 puncte procentuale) / 26,3 puncte procentuale)
0,80608
11. Începând cu data de 1 ianuarie 2016, conform prevederilor art. 100 alin (1) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, venitul impozabil lunar din pensii se stabilește prin deducerea din venitul din pensie, în ordine, a următoarelor:
  a) contribucia individuală de asigurări sociale de sănătate datorată potrivit legii;
  b) suma neimpozabilă lunară de .1.050 lei

12.
Începând cu data de 1 ianuarie 2016, potrivit dispoziciilor art. 160 alin-(1) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, pentru persoanele fizice cu venituri din pensii, baza lunară de calcul al contribuciei de asigurări sociale de sănătate o reprezintă numai partea de venit care depășește valoarea, întregită prin rotunjire în plus la un leu, a unui punct de pensie stabilit pentru anul fiscal respectiv (în anul 2016):
872 lei

   BILETE DE TRATAMENT PENTRU ANUL 2016
Data publicarii 10 02.2016

ANUNT IMPORTANT

BILETE DE TRATAMENT PENTRU ANUL 2016

- In anul 2016 durata sejurului unui bilet de tratament este de 16 zile, iar a tratamentului balnear este de 12 zile.

- Repartizarea biletelor de tratament se va face printr-o aplicatie informatica, pe 4 categorii:

 • pensionari,
 • asigurati,
 • persoane beneficiare de drepturi în baza unor legi speciale,
 • beneficiari de drepturi acordate persoanelor cu handicap în baza Legii nr.448/2006
- În cadrul acestora, departajarea se va face dupa un set de criterii:
 • daca a beneficiat de bilete de tratament în ultimii 2 ani;
 • categoria de beneficiar;
 • cuantumul sumelor de care beneficiaza.

- Cererile se completeaza numai pe formularul aprobat ca anexa si se pot transmite prin:

 • posta (Calea lui Traian, nr. 157-159, Rm. Valcea, Valcea, 240227),
 • fax (0250 735 865),
 • e-mail (cjp_vl@unet.ro),
 • sau se pot depune la Casa Judeteana de Pensii.

- Cererile se depun cu cel putin 30 de zile anterioare primei luni din perioada pentru care se solicita bilet.

- Noile formulare pe care se vor completa cererile de bilete de tratament vor fi disponibile la sediul Casei Judetene de Pensii Vâlcea precum si pe pagina web a institutiei - sectiunea formulare.

- Având în vedere ca nu mai conteza numarul de înregistrare, rugam persoanele interesate ca, pentru evitatea aglomeratiei, în momentul când va începe primirea cererilor sa foloseasca modalitatea de transmitere prin posta. De asemenea, persoanele care doresc sa mearga în statiune în trimestrele III si IV sunt rugate sa depuna cererile ulterior ( martie, aprilie si în continuare) deoarece astfel, vor evita si aglomeratia si ne vor da si noua posibilitatea de a procesa corect cererile pentru primele perioade în care vor fi distribuite bilete de tratament).

- Contributia care se achita este, pentru pensionari, de: 50 % din drepturile brute de pensie;

- Biletele de tratament se acorda individual. În cursul unui an calendaristic, unei persoane i se poate elibera un singur bilet de tratament balnear. Refuzul nejustificat al unui bilet de tratament balnear repartizat potrivit noilor criterii conduce la pierderea dreptului la un alt bilet de tratament balnear în cursul anului calendaristic respectiv.

CONDUCEREA CJP VALCEA

   Accesul la informatii
Legea nr.544/2001

Institutiile publice au obligatia sa comunice din oficiu urmatoarele informatii de interes public:

a) actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea autoritatii sau institutiei publice:
Casa Judeteana de Pensii Vâlcea este organizata si functioneaza ca serviciu public deconcentrat, în subordinea Casei Nationale de Pensii, fiind investita cu personalitate juridica potrivit prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Hotarârii Guvernului nr. 118/2012 privind Statutul Casei Nationale de Pensii Publice si ale Ordinului nr. 456/11.11.2013 privind aprobarea modificarii organigramei Casei Judetene de Pensii Vâlcea.

- Legea nr. 263 din 16 decembrie 2010 - privind sistemul unitar de pensii publice;
- Statutul;
b)
- structura organizatorica - organigrama;
- atributiile departamentelor;
- programul de functionare;


Luni - Joi: 0800 - 1630
Vineri: 0800 - 1400

- programul de audiente;


Director Executiv si Director Executiv Adjunct Miercuri 0800-1300
Relatii cu publicul - Stabiliri pensii Marti, Joi 0830-1400
Relatii cu publicul - Plati pensii Luni, Vineri 0830-1400

c)

- numele si prenumele persoanelor din conducerea institutiei publice: Director executiv - Gabriel-Dan ANDREESCU
- numele si prenumele functionarului responsabil cu difuzarea informatiilor publice: Georgiana-Melania CIUCULESCU

d) coordonatele de contact ale autoritatii sau institutiei publice:
- denumirea: Casa Judeteana de Pensii Valcea
- sediul : Calea lui Traian, nr. 157-159, Rm. Valcea, Valcea, cod postal:240227
- numerele de telefon: 0250 730 259, 0250 732 450, 0350 401 608

- numarul de fax: 0250 735 865
- adresa de e-mail: --
- adresa paginii de Internet: www.cjpvl.unet.ro

e) sursele financiare:
- Bugetului Asigurarilor Sociale de Stat;
- Bugetului de Stat;
- Fondul de Asigurare pentru Accidente de Munca si Boli Profesionale;

f) Executia bugetara detaliata;
Detaliile se gasesc mai jos la rubrica: Informatii privind executia bugetara a Casei Judetene de Pensii Valcea

g) programe si strategiile proprii;

h) Lista cuprinzand documentele de interes public
- Acte normative din domeniul de activitate;
- Comunicate / informatii de presa;
- Formulare diverse;
- Rapoarte anuale;
- Date statistice;
- Anunturi pentru organizarea concursurilor pentru angajare;
- Informatii de interes public comunicate din oficiu;
- Declaratii de avere si interese;
- Materiale informative (ghiduri, pliante, brosuri, etc);


i) Lista cuprinzand documentele produse sau gestionate:
- declaratii nominale
- declaratii de asigurari sociale
- contracte de asigurare
- dosare si decizii de pensie si acte aferente
- dosare medicale si acte aferente
- dosare pentru acordarea drepturilor prevazute de legi speciale
- dosare cu accidente de munca si boli profesionale
si acte aferente
- documente pentru acordarea biletelor de tratament
- documente pentru recuperarea drepturilor incasate necuvenit
- documente privind activitatea juridica
- documente contabile
- diverse alte documente cu raportari si corespondenta


j) Alte informatii publice:
- depunere petitie on-line
- cerere tip pentru solicitarea de informatii conform Legii 544/2011 privind liberul acces la informatiile de interes public.
- raportul de activitate
- Codul de conduita al personalului
- declaratii de avere si interese

k) modalitatile de contestare a deciziei autoritatii sau a institutiei publice in situatia in care persoana se considera vatamata in privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate:
- Depunre reclamatie la conducatorul institutiei publice termen de 30 de zile de la luarea la cunostinta de catre persoana lezata (Formular).
- Plangere la sectia de contencios administrativ a tribunalului in a carei raza teritoriala domiciliaza sau in a carei raza teritoriala se afla sediul autoritatii ori al institutiei publice.

   CONTURI IBAN

Buget Cont IBAN Explicatii
BASS RO93 TREZ 25A6 8500 3850 103X Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (DEBITE ANI PRECEDENTI)
BASS RO56 TREZ 25A6 8030 0570 100X Pensii si ajutoare batranete (DEBITE AN CURENT)
BASS RO39 TREZ 25A6 8090 0570 201X Ajutoare pentru urmasi
BASS RO83 TREZ 25A6 8500 2203 006X Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor
BS RO77 TREZ 23A6 8505 0850 103X Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (DEBITE ANI PRECEDENTI)
BS RO45 TREZ 23A6 8500 0203 006X Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor
BS RO09 TREZ 23A6 8030 0570 100X Pensii si ajutoare batranete (DEBITE AN CURENT)
AMBP RO64 TREZ 25A6 9030 0570 100X Pensii si ajutoare batranete (DEBITE AN CURENT)
AMBP RO47 TREZ 25A6 9090 0570 201X Ajutoare pentru urmasi
AMBP RO48 TREZ 25A6 9050 1570 201X Asistenta sociala in caz de boli (I.T.M)
AMBP RO92 TREZ 25A6 9050 2570 201X Asistenta sociala in caz de invaliditate (Compensatii pt atingerea integritatii)
AMBP RO11 TREZ 25A6 9050 2570 202X Asistenta sociala in caz de invaliditate (Prestatii si servicii pt reabilitare medicala)
AMBP RO04 TREZ 25A6 9500 3850 103X Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (DEBITE ANI PRECEDENTI)
AMBP RO91 TREZ 25A6 9500 2203 006X Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor

   ADRESA CASEI JUDETENE DE PENSII VALCEA

Calea lui Traian, nr. 157-159, Rm. Valcea, Valcea, 240227

   Anunturi colective privind privind emiterea de somatii pentru debitori
Data actualizarii 01.04.2016

SOMATII DE PLATA

Anunt colectiv nr. 36899/19.09.2016
Anunt colectiv nr. 24743/13.06.2016
Anunt colectiv nr. 21474/24.05.2016
Anunt colectiv nr. 12667/01.04.2016
Anunt colectiv nr. 09700/14.03.2016
Anunt colectiv nr. 76811/18.12.2015
Arhiva
Anunt colectiv nr. 06643/29.01.2015
Anunt colectiv nr. 01083/08.01.2015
Anunt colectiv nr. 22484/11.04.2014
Anunt colectiv nr. 11946/27.02.2014
Anunt colectiv nr. 53748/03.10.2013
Anunt colectiv nr. 39397/16.07.2013
Anunt colectiv nr. 33952/18.06.2013
Anunt colectiv nr. 18998/09.04.2013
Anunt colectiv nr. 07531/13.02.2012
Anunt colectiv nr. 41797/11.07.2011
Anunt colectiv nr. 80455/06.12.2010
Anunt colectiv nr. 70278/29.10.2010
Anunt colectiv nr. 58760/08.09.2010
Anunt colectiv nr. 19924/18.03.2010

   Precizari privind acordarea unui ajutor sotului supravietuitor
Precizari

Noutati legislative:
Precizari privind acordarea unui ajutor sotului supravietuitor

Formulare necesare:
Cererea de acordare a ajutorului lunar cf. lg 578/2004

Declaratie - Anexa la cererea de acordare a ajutorului lunar cf. lg 578/2004

   Stabilirea si recalcularea pensiei anticipate si anticipate partial
Data publicarii 06.12.2010

IMPORTANT !!!

S-a publicat hotararea in ceea ce priveste stabilirea si recalcularea pensiei anticipate si anticipate partial.
Descarca document


   Contul in care se plateste contributia de asigurari sociale cf OUG 58/2010

Contul in care se plateste “Contribuția de asigurări sociale de la persoane care realizează venituri de natură profesională cu caracter ocazional” deschis pentru Casa Judeteana de Pensii Valcea este:
RO45 TREZ 6712 2210 309X XXXX    Cod fiscal: 13587269
Forumularul de declaratie il gasiti aici

   Informatii privind executia bugetara a Casei Judetene de Pensii Valcea
Data publicarii 04.04.2016

Raportul privind executia bugetara detaliata a Casei Judetene de Pensii Valcea se poate consulta pe situl Ministerului de Finante: www.transparenta-bugetara.gov.ro

Se completeaza astfel:
Tip Raport: Executie bugetara detaliata     
Perioada Raportare: Pentru toate perioadele disponibile se lasa necompletat
Sector Bugetar: Se lasa necompletat    
Judet: Valcea
CIF Ordonator Principal: Se lasa necompletat
Denumire Entitate Publica Ordonator Principal: Se lasa necompletat      
CIF Entitate Publica: 13587269
Denumire Entitate Publica: CASA JUDETEANA DE PENSII VALCEA

   PROBLEMATICI

Prin aceasta categorie se incearca punerea la dispozitia celor interesati a informatiilor necesare in relatia cu Casa de pensii.

   LEGISLATIE

Aceasta categorie contine cele mai importante acte normative ce ce stau la baza sistemului public de pensii, structurate pe tipul actului normativ (Lege,Ordin,Ordonanta de urgenta, etc)

   FORMULARE
Contine actele si formulare utilizate de asigurati si pensionari in relatiile cu Casele de Pensii

  Aici puteti gasi modele formularelor pentru:
 • Incheierea unui Contract de asigurare
 • Incheierea unei Declaratii de asigurare
 • Solicitarea acordarii drepturilor de pensie
 • Modificarea datelor din Contractul sau Declaratia de Asigurare deja incheiata

Valoarea punctului de pensie
 Valoarea punctului de pensie la ianuarie 2016... (detalii)

Ajutorul de deces
 Pentru anul 2016 cuantumul ajutorului de deces este 2.681 lei in cazul decesului pensionarului... (detalii)

Cotele de contributii de asigurari sociale in anul 2016
 Cotele de contributii de asigurari sociale in anul 2016... (detalii)